Preinscripció i Matriculació

Preinscripcions curs 2021-2022


Previsió de les dates del procés de preinscripció que estableix el Departament d’Educació per al curs escolar 2021-22.

Presentació de sol·licituds de preinscripció: del 10 al 21 de maig.
Tots els tràmits es podran fer en línia per evitar desplaçaments als centres.
Només heu de descarregar la sol·licitud que hi ha adjunta en aquesta pàgina o demanar-ho als següents correus electrònics:

direccio.ebm.vailets@incoop.cat
direccio.ebm.aviodepaper@incoop.cat

Heu d’omplir el que és demana i reenviar-ho per correu amb la següent documentació:

  • Escàner o foto del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Escàner o foto del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Si opteu per la preinscripció presencial heu de demanar cita prèvia als següents telèfons:

Els Vailets: 93 805 20 03

L’Avió de Paper: 93 744 67 32