Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates: del 16 al 21 de juny del 2021.

El centre gestionarà el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies o de manera telemàtica amb els correus oficials dels centres:  

direccio.ebm.vailets@incoop.cat
direccio.ebm.aviodepaper@incoop.cat

Documents que cal proporcionar per formalitzar la matrícula són:

  • Fotocòpia del DNI (del pare, la mare i/o representant legal)
  • DNI del nen/a (si en té)
  • Fotocòpia del llibre de família (presentat a la preinscripció)
  • Fotocòpia carnet de vacunes*
  • Fotocòpia targeta sanitària del nen/a
  • Nº de compte (IBAN)
  • Resum escolarització (alumnes que vénen d’altres centres)

*Per formalitzar la matrícula cal presentar el carnet de vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents. Si no disposeu del carnet de vacunacions, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents. Si l’infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.