Vés al contingut

Matrícula

Matrícula oberta tot el curs

El centre gestionarà el tràmit de la matrícula a través de cites prèvies, per demanar hora posar-vos en contacte per correu o trucant als telèfons de les llars d’infants:  

ebm.odena@eulen.com

Mòbil direcció: 670 76 37 70

Els Vailets: 93 805 2003

Avió de Paper: 93 744 67 32

Documents que cal proporcionar per formalitzar la matrícula són:

  • Fotocòpia del DNI (del pare, la mare i/o representant legal)
  • DNI del nen/a (si en té)
  • Fotocòpia del llibre de família (presentat a la preinscripció)
  • Fotocòpia carnet de vacunes*
  • Fotocòpia targeta sanitària del nen/a
  • Nº de compte (IBAN)
  • Resum escolarització (alumnes que vénen d’altres centres)

*Per formalitzar la matrícula cal presentar el carnet de vacunacions amb les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents. Si no disposeu del carnet de vacunacions, s’ha de presentar un certificat mèdic oficial amb les dosis de vacuna rebudes i les dates corresponents. Si l’infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.