Vés al contingut

Els nostres principis pedagògics

A la Llar d’Infants ens comprometem a treballar seguint una línia pedagògica que garanteixi una actuació educativa de qualitat, per aquest motiu els nostres criteris pedagògics són: 

  • El desenvolupament integral dels infants en tots els seus àmbits a través de la quotidianitat.
  • Afavorir el seu creixement i desenvolupament com a individu social acompanyant-lo amb les persones del seu entorn familiar. 
  • La llar d’infants com a part del medi sòcio-natural més immediat i arrelada a la realitat i cultura del seu àmbit per tal de generar una xarxa social entre la família, l’escola i l’entorn. L’educació com a procés integral entre l’escola, la família i l’entorn.
  • L’educació dels infants com a primer context de desenvolupament que respecta i parteix dels interessos i inquietuds dels infants i de les seves famílies.
  • L’atenció a la diversitat, potenciant el desenvolupament de les capacitats i no de les limitacions de les persones.
  • El joc i l’experimentació com a base d’aprenentatge.
  • L’escola com a promotora de processos d’aprenentatge que facilitin l’autonomia de l’infant i com a transmissora dels diferents fets culturals.
  • El treball conjunt entre les entitats del municipi per tal de donar suport i assessorament a les famílies i als professionals.
  • Flexibilitat en l’organització i funcionament del centre.