Història

“La Llar dels Vailets” començà la seva marxa l’any 1979 fruit de la iniciativa d’un grup de pares i mares de l’AMPA de les “Escoles Públiques d’Òdena”. El seu manteniment suposava un alt cost per l’associació de pares i va passar a fer-se’n càrrec l’ajuntament. A partir de l’1 de gener del 1989 passa a ser una cooperativa sense afany de lucre.


En un principi va està situada al carrer Pompeu Fabra s/n. fins que el propi Ajuntament va cedir un local reformat i habilitat al carrer Verdaguer, 2.


Així doncs el 24 de setembre de 1993 s’inaugurà el nou edifici de la Llar.


A partir del 28 de setembre de 2004, la Llar dels Vailets, passa a ser de titularitat municipal, adjudicant en concurs públic a la societat cooperativa “Els Vailets SCCL”, el contracte de la gestió d’aquest servei públic d’escola bressol de 0-3 anys en la modalitat d’arrendament.


L’any 2009 es va construir una nova llar d’infants al Pla de la Masia “l’Avió de Paper”.


El Consell Rector és l’òrgan gestor de la societat cooperativa “Els Vailets SCCL”, actualment el formen set membres: 1 representant de l’ajuntament (regidor/a d’ensenyament), 3 pares/mares i 3 educadores.